Om DittEU

DITT EU är ett initiativ från Europa Direkt Sydskåne – ett lokalt EU-informationsprojekt för dig som bor i Skurups, Ystads, Sjöbo, Tomelilla eller Simrishamns kommun. Initiativets syfte är att främja delaktighet och påverkan kring EU-frågor på både lokal och internationell nivå. DITT EU har unga och skolor som främsta målgrupp men arbetar även med generellt medborgardeltagande.

Ända sedan Sverige blev medlem i EU för 23 år sedan har vi drivit projekt med målet att minska avståndet till Bryssel och öka EU-kompetensen i sydöstra Skånes kommuner. Ett av våra viktigaste mål är att öka medborgarnas kunskap om hur EU påverkar vår vardag och hur vi som medborgare kan påverka EU.

Europa Direkt-kontoren
Europa direkt-kontoren är ett nätverk av lokala informationskontor som syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor. Här i Sverige har vi 14 kontor, från Luleå i norr till oss här i den allra sydligaste delen av landet och vi har ca. 500 syster-kontor runt om i EU. Nätverket administreras av Europeiska kommissionen och drivs av lokala aktörer.

Europa Direkt-kontorens främsta uppgift är att förmedla grundläggande information om EU och EU-politik som är av direkt intresse för allmänheten och på det viset fungerar kontoren som en länk mellan det lokala och Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Sverige.

Europa Direkt Sydskåne, som drivs i samverkan mellan Sjöbo kommun, Tomelilla kommun, Simrishamns kommun, Ystads kommun och Skurups kommun, arbetar framför allt för att:

  • Öka intresse för och delaktighet i EU och demokrati hos kommunernas unga.
  • Inspirera pedagoger och lärare i kommunen kring EU-kunskap.
  • Svara på frågor om EU och hänvisa vidare till andra informationstjänster.
  • Informera om EU:s politik och stödmöjligheter.
  • Främja den lokala debatten om EU och Europa.

För att uppnå dessa mål arrangerar vi seminarier, debatter, föreläsningar, utbildningar mm. och dessa kan du läsa mer om i kalendariet till höger på sidan.