Om DittEU

DITT EU är ett initiativ från Europa Direkt Sydskåne – ett lokalt EU-informationsprojekt för dig som bor i Skurups, Ystads, Sjöbo, Tomelilla eller Simrishamns kommun. Initiativets syfte är att främja delaktighet och påverkan kring EU-frågor på både lokal och internationell nivå. DITT EU har unga och skolor som främsta målgrupp men arbetar även med generellt medborgardeltagande. Ända sedan Sverige blev medlem i EU för 23 år sedan har vi drivit projekt med målet att minska avståndet till Bryssel och öka EU-kompetensen i sydöstra Skånes kommuner. Ett av våra viktigaste mål är att öka medborgarnas kunskap om hur EU påverkar vår vardag och hur vi som medborgare kan påverka EU.

Europa Direkt Sydskåne Europa Direkt Sydskåne är EU-kommissionens delregionala informationskontor som drivs i samverkan med Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Skurup och Ystads kommuner.

Vi svarar på frågor om EU, guidar dig rätt bland EU-programmen, EU:s regelverk samt arrangerar aktiviteter och evenemang.

Europa Direkt Sydskåne inkluderar såväl vår Europa Direkt verksamhet som vårt EU-kunskapslyft för kommunala chefer, tjänstepersoner och folkvalda politiker. EU-kunskapslyftet är menat att rusta kommunerna i att tillvarata de möjligheter som ges via EU-samverkan, såväl demokratiskt som finansiellt. Vi representerar Sydöstra Skåne i EU-sammanhang, vi ger rådgivning, organiserar internutbildningar, konferenser och studieresor, samt delegationsbesök.

Europa Direktverksamheten fungerar som en direktlänk till EU-institutionerna. Målgrupperna varierar, men består 2020 av allmänhet och kommunala tjänstepersoner.

  • Vi ger rådgivning och svarar på frågor om EU
  • Vi skapar mötesplatser för information om EU, dess organisation, prioriteringar, regler och finansieringsmöjligheter.
  • Vi främjar demokratisk insyn, granskning och delaktighet.
  • Vi bevakar och sprider de möjligheter som ges genom EU-samarbetet.

Kontakta gärna Europa Direkt Sydskåne! Kanske kan vi arrangera något tillsammans!

våra partners