Om DittEU

DITT EU är en informationssida för unga och de som arbetar med unga i Sydöstra Skånes kommuner Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Informationssidan drivs av Europa Direkt Sydskåne – Sydöstra Skånes EU-kontor.

DITT EU startade 2018 som ett initiativ med syfte är att främja delaktighet och påverkan kring EU-frågor i Sydskåne.

Sydöstra Skånes EU-kontor driver vidare arbetet för unga och skolor genom en etablerad samverkan med våra 22 skolor. Vi erbjuder en föreläsningsserie med fyra föreläsningar och rollspel, vi samverkar med kulturförvaltningarna på utomhusarrangemang för unga och vi har EU-stationer på kommunernas bibliotek.  

Kontoret fungerar som en direktlänk till EU-institutionerna.

  • Vi ger rådgivning och svarar på frågor om EU
  • Vi skapar evenemang och utbildningar om EU, dess organisation, prioriteringar, regler och finansieringsmöjligheter.
  • Vi främjar demokratisk insyn, granskning och delaktighet.
  • Vi bevakar och sprider de möjligheter som ges genom EU-samarbetet.

Hör gärna av dig till oss. Kanske kan vi arrangera något tillsammans!