För lärare

Visste du att en utredning från 2016, EU på hemmaplan (SOU 2016:10), visar att många lärare undviker att undervisa om EU för att de inte känner sig bekväma med sin kunskap på ämnet?

Synd. EU är en del av vår vardag och vårt ordinarie demokratiska system, så våra unga behöver få basal EU-kunskap och känna till hur EU fungerar för att kunna påverka sin framtid och vara demokratiskt delaktiga. Bedömningen som görs i utredningen är att

“en stor andel av grundskole- och gymnasielärare har, delvis till följd av bristfällig undervisning vid universitet och högskolor, inte tillräcklig kunskap om EU:s roll för att kunna införliva EU i undervisningen. Åtgärder behöver vidtas för att höja EU-kompetensen hos lärare och skolledare.”  

Med andra ord har lärarna inte fått tillräckligt mycket och bra undervisning i ämnet och då är det givetvis svårt att lära ut till andra. Det kan vi göra något åt! Därför finns vårt initiativ DITT EU. Vi är en gratis resurs för er pedagoger som verkar i våra värd kommuner. Vi kommer gärna ut och lär mer er om EU och/eller ger er/låter er prova material och rollspel så att ni på ett roligt sätt kan sprida EU-kunskap till era elever.

Skicka ett mejl eller ring så pratar vi om ett passande upplägg för er! 

Vi har samlat ihop lite tips på inspiration och pedagogiskt material kring EU. Har du några tips? Skicka gärna ett mejl och berätta så lägger vi till det i listan.

Är du en eldsjäl kring EU-frågor och skolutveckling?

Vill du ansvara för att samordna din skolas arbete med EU i undervisningen? Då kanske utbildningen till att bli Skolambassadör för EU är något för dig. Läs mer här