Skolbesök och EU-föreläsningar

Demokrati och EU-kunskap finns med i kursplanen för Svensk skola. Ett inspirerade sätt att arbeta med elever kring dessa frågor är att bjuda in en föreläsare från Europa Direkt Sydskåne! En föreläsning tar cirka en timme, med möjlighet till frågeställning/diskussion, och är helt kostnadsfri. Vi erbjuder nu även anpassade workshops inför valet.

Våra olika skolbesök och föreläsningar

Föreläsning “1” är basen av vår föreläsningsserie. Denna går även att anpassas till att handla om det kommande EU-valet. Sedan finns det möjlighet att välja de andra föreläsningarna “2-4” i flexibel ordning.  Vi har även två andra spännande upplägg i form av en “kreativa EU-lektion” som utöver EU-kunskap innehåller inspiration och övningar kopplade till ungas visioner. Det andra upplägget är ett inspirerande rollspel “Kampen om chokladen” där eleverna själva får spela olika roller i processen kring hur ett lagförslag tas fram.

Alla föreläsningar (förutom EU-rollspelet) kan även streamas digitalt via exempelvis Teams. Föreläsningarna är inriktade på gymnasieelever samt elever som går i åk 8-9.

Vi erbjuder även våra föreläsningar på engelska (föreläsare med engelska som modersmål). Detta för att träna såväl ungdomarnas EU- som engelska kunskaper.

Kontakta oss för att boka in en föreläsning och/eller ställa frågor om våra besök! >>

Nedan en mera detaljerad beskrivning av de olika uppläggen.

Inför EU-valet 2024

 • Delar av föreläsning “1. EU – en översikt”
 • Vikten av demokrati
 • Information och inspiration om valet
 • Kreativt moment att höja sin röst för unga

1. EU – en översikt

 • ”Basic-kunskap” & fakta om EU
 • EU:s historia
 • Fyra fria rörligheter inom EU
 • Varför är EU viktig för dig? Vad kan EU bestämma om? Vem gör vad i EU?
 • EU:s lagstiftning + Sveriges stora påverkan i processen
 • Aktuell politik/ i fokus inom EU
 • Lokala exempel & deras koppling till EU
 • Möjligheter för unga!
 • Interaktiva moment

2. Vad gör EU för mig?

 • Repetition: kort om det viktigaste från föreläsning 1
 • Mer konkreta exempel på olika lokala projekt om lokal/ kommunal utveckling
 • Möjligheter för unga, med praktiska exempel från t.ex. Erasmus+ projekt, Europeiska solidaritetskåren, etc.
 • Exempel på EU-finansierade LEADER projekt i Sydöstra Skåne
 • En översikt på hur EU påverkar Skåne och hur EU-finansiering stöttar utvecklingen på landsbygden

3. EU-kommissionens prioriteringar

 • Perioden 2019-2024
 • Med fokus på Den Gröna Given och Digitaliseringen
 • översikt över vad den gröna given innebär
 • Anknytning till den globala ekonomin
 • Digitalisering: lokal anknytning + hur digitaliseringen kan påverka livet i Sydskåne
 • Interaktivitet: hur kan eleverna påverka båda initiativ? Vad är deras åsikt om prioriteringarna?

4. Hur kan jag påverka EU? – Direktdemokratiska instrument

 • Enkla förklaringar om t.ex. samråd, medborgarinitiativet, Konferensen om Europas framtid
 • Konkreta exempel
 • Möjlighet för interaktiv diskussion om ämnet

Kreativ EU-lektion

 • Genomgång av EU:s sex prioriteringar
 • Kreativa övningar kring att lyfta sin röst
 • ”Visions-stationer” där vi inhämtar ungas visioner

EU-rollspel: