EU-valet

Den 26 maj är det dags för val till Europaparlamentet. Genom att rösta har du möjlighet att vara med och påverka EU:s politik. En politik som påverkar dig dagligen.

Vem får rösta?

1. Alla som är 18 år/fyller 18 år senast på valdagen

2. Alla som är svensk medborgare ELLER är medborgare i något av EU:s andra medlemsländer

Varför ska jag rösta?

Europaparlamentet är EU:s enda direkt folkvalda institution och företräder EU:s 500 miljoner invånare. Europaparlamentets roll som beslutsfattande inom EU innebär att parlamentet tillsammans med Ministerrådet fattar beslut om lagar som påverkar dig i din vardag. Europaparlamentet blir din folkvalda röst när EU fattar beslut om frågor som är kopplade till arbetsmarknad, gemensam säkerhet, migration och klimatförändringar etc.

Hur röstar jag?

EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. Du väljer vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet. Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet.

RÖSTA PÅ VALDAGEN den 26 maj: På ditt röstkort står det i vilken vallokal du kan rösta på valdagen. Om du inte kan rösta i din vallokal kan du även rösta i en förtidsröstningslokal som har öppet på valdagen.

RÖSTA I FÖRTID från den 8 maj: Varje dag som röstningen pågår ska minst en lokal i din kommun vara öppen där du kan rösta i förtid. Du har rätt att ändra din röst på valdagen när du förtidsröstar.

RÖSTA UTOMLANDS: Om du befinner dig utomlands och inte har möjlighet att rösta i Sverige mellan den 8 och 26 maj kan du förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat från den 2 maj. Du kan dock inte rösta på valdagen utomlands.

Se till att fler går och röstar i år!

Glöm ej att gå med i EU parlamentets kampanj för att öka valdeltagandet 26 maj! Anmäl dig här och sprid länken: https://www.denhargangenrostarjag.eu