Regler för novelltävlingen #YoungVoices4Europe

Här listar vi regler kring vår tävling, uppdaterat 2022-01-25.

  • Tävlande är mellan 15-20 år
  • Du kan tävla individuellt, i par eller i grupp. Tänk dock på att vinsten då delas inom gruppen, alla deltagare ska följa reglerna.
  • Tävlande måste vara folkbokförd i ngn av följande kommuner: Ystad, Sjöbo, Simrishamn eller Tomelilla. Alternativt har tävlande minst en förälder som är folkbokförd i ngn av nämnda kommuner
  • Tävlingsbidraget ska skickas in som PDF senast 3/6
  • Tävlingsbidraget får skrivas på svenska eller engelska
  • Längden på novellen ska vara max 10 A4 sidor (Times new roman, 12 punkter, dubbelt radavstånd)
  • De vinnande bidragen tas ut av en enhällig jury av experter
  • Inskickade bidrag får spridas i alla kanaler kopplat till kommunikation om tävlingen. Även olika kommuner kan komma att sprida bidrag. Författarna kan välja att skriva anonymt.
  • Bidragen får inte vara exkluderande, diskriminerande eller på andra sätt kränkande. Det är upp till arrangörerna att bedöma om ett bidrag inte får delta.
  • Om övrigt material, som bild, infogas i bidraget ansvarar den som skickar in bidraget för rättigheter.