Regler tävling #YoungPoets4Europe

Här listar vi regler kring vår tävling, uppdaterat 2020-09-13.

 • Tävlande är mellan 13-17 år eller 18-25 år
 • Du kan tävla individuellt, i par eller i grupp. Tänk dock på att vinsten då delas inom gruppen, alla deltagare ska följa reglerna och att alla deltagare måste vara inom samma åldersspann
 • Tävlande måste vara folkbokförd i ngn av följande kommuner: Ystad, Sjöbo, Simrishamn eller Tomelilla
 • Alternativt har tävlande minst en förälder som är folkbokförd i ngn av nämnda kommuner
 • Tävlingsbidraget ska skickas in i videoformat senast 19/9
 • Tävlingsbidraget får talas in på svenska eller engelska
 • Tävlingsbidraget ska vara minst 1 min och max 3 min
 • De vinnande bidragen tas ut av en enhällig jury av experter
 • Inskickade bidrag får spridas i alla kanaler kopplat till kommunikation om tävlingen. Även olika kommuner kan komma att sprida bidrag
 • Bidragen får inte vara exkluderande, diskriminerande eller på andra sätt kränkande. Det är upp till arrangörerna att bedöma om ett bidrag inte får delta.
 • Om övrigt material, som bild och film, infogas i bidraget ansvarar den som skickar in bidraget för rättigheter.
 • Ingen person som inte har gett godkännande får finnas med i bild.