Är ni 13-25 år och har en projektidé? Stöd från La Source kan hjälpa er!

La Source är ett projekt från LEADER Sydöstra Skåne som vill hjälpa ungdomar att förverkliga sina projektidéer. Nu kan ni i Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn få finansiellt stöd – upp till 25.000 kr – och coaching för att driva igenom ert projekt!

Kanske har ni ett stort intresse inom något område som ni önskar att andra skulle kunna få ta del av, men kanske inte har råd eller möjlighet att prova? Kanske vill du ge fler unga möjlighet att prova golf, att få slå sig ner lite oftare i en biosalong, slira på racingbanan, eller något annat samtidigt som de får träffa andra som delar samma intresse? Detta är bara några exempel på tidigare projekt som blivit beviljade inom La Source.

Foto: Andreas Thell

Vad är viktigt att veta?

  • En projektgrupp behöver bestå av minst 3 personer, men kan innehålla fler än så.
  • Även om där finns mycket hjälp att få så är det viktigt att ni är drivande och att arbetet som ni gör är ideellt. Finansieringen inkluderar alltså inte någon lön utan ska gå till omkostnader som t.ex. inträdesbiljett, inköp av material, hyra av lokal, mat till utflykter osv.
  • Er idé ska vara inkluderande och projektet är något som många fler förutom er projektgrupp ska kunna delta i.
  • Projektet måste ta plats i någon av kommunerna Sjöbo, Ystad, Tomelilla eller Simrishamn, men det hindrar inte ungdomar från andra kommuner att delta i det som projektet erbjuder.

Vad kan projektet handla om och hur kommer vi igång?

Ni uppmuntras att tänka kreativt och fritt. Det är ett projekt som ska göras av unga och vara för unga.

Du och din projektgrupp kan alltid kontakta ansvarige för programmet, Andreas Thell. Han kan stötta er i processen, bolla idéer, svara på frågor om och hjälpa er fylla i ansökan. Så länge som ni i projektgruppen har ett driv och vilja av att genomföra projektet.

När ska projektet genomföras?

Projektet kan påbörjas i vår (mars/april) och måste avslutas senast den 31 Augusti.

Har du fler frågor?

Mer information om ansökningsprocessen hittar du här Så här går det till – Leader Sydöstra Skåne (leadersydostraskane.se)

För att komma i kontakt med La Source ansvarige person, klicka här Kontakt – La Source – Leader Sydöstra Skåne (leadersydostraskane.se)

Här hittar du fler exempel på tidigare projekt Projekt – Leader Sydöstra Skåne (leadersydostraskane.se)