Arbetar du med unga och vill veta mer om hur EU fungerar?

Tillsammans med Bromma folkhögskola erbjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) en kurs för dig som möter unga i åldrarna 13 till 25 och som vill lära dig mer om hur EU fungerar och hur EU påverkar vardagen för unga i din närhet.

Du får med dig en verktygslåda av metoder för att skapa dialog, kunskap och engagemang hos unga i frågor som rör EU och demokrati.

Kurstillfället i Malmö:

Fredagen 22 november klockan 15.00 – 19.30 och lördagen den 23 november mellan klockan 10.00 – 15.00.

Kursen är kostnadsfri.

Utbildningen är en del av MUCF:s regeringsuppdrag att öka kunskapen och stärka delaktigheten bland unga i EU- och demokratifrågor.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som t.ex. fritidsledare/ungdomsarbetare och ungdomsledare i offentlig, ideell och/eller privat sektor.

Mer information och anmälan på kurssidan (Bromma folkhögskola)

Lämna ett svar