Avslutning av Europeiska ungdomsåret 2022 – lämna din åsikt!

Nu är det dags för alla unga att reflektera över det som hände under European Year of Youth 2022 – ungdomsåret. Vad tyckte du om det som gjordes – och vad finns kvar att göra för att engagera, koppla samman och stärka Europas ungdomar?

Fokus för ungdomsåret 2022 var att:

  • Ge framtidshopp efter konsekvenserna av covid-19-pandemin och lyfta hur grön- och digital omställning ger möjligheter för unga och övriga samhället.
  • Uppmuntra unga, inte minst de med mera begränsade möjligheter, att bli aktiva och engagerade med en stark känsla av europeisk tillhörighet.
  • Hjälpa unga att förstå de möjligheter (tex. ekonomiska och yrkesmässiga) som finns för dem på såväl EU-nivå som nationell, regional och lokal nivå.
  • Uppmuntra till ett ungdomsperspektiv i politiska beslut på alla nivåer.

Vi på Europa Direkt Sydskåne bidrog under 2022 för att göra skillnad för unga människor i Europa genom våra evenemang. Tex genom YouthdayEU2022 Deltog du på något av dessa, och/eller vill du lämna dina åsikter?

Ditt svar gör skillnad! Skicka in det här senast 25/3 >>