Gör din röst hörd i hur EU arbetar med digital utbildning

Nu finns ett öppet samråd där medborgare i EU-länder har möjlighet att ge input till den nya handlingsplanen för digital utbildning. Frågeformuläret finns tillgängligt på 23 officiella EU-språk och du kan skicka in din input fram till den 4 september. Här förklarar vi vad ett samråd är >>

Digital omställning är en av EU-kommissionens sex prioriteringar i de politiska riktlinjerna (länk till sida om detta på vår hemsida) – ” Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern”. Coronapandemin har visat vilken viktig roll digital teknik har i samhället. Mängder av skolor tvingades att stänga för att minska spridningen av viruset. För att se till att skolan, i såväl Europa som i övriga världen, kunde fortsätta sitt uppdrag har det gjorts massiva insatser kring digital teknik.

I september 2020 planerar EU-kommissionen att uppdatera sin handlingsplan för digital utbildning. Syftet är att arbeta vidare med att främja hög kvalitet och inkluderande utbildning i den digitala tidsåldern. Det handlar även om att se till att alla i Europa kan leva, arbeta och trivas i den digitala tidsåldern.

Läs mer och gör din röst hörd här>>

Lämna ett svar