Stärk elevers digitala kompetens med nytt material

Framsida och uppslag från folder

Barn och unga lever mycket av sitt liv på nätet. Dessutom befinner vi oss i en tid där mycket information som sprids i de digitala plattformarna är osanna. Därför är det extra viktigt att  lära elever navigera på ett bra sätt i digitala farvatten. EU-kommissionen har nu tagit fram ett nytt material med riktlinjer till lärare och utbildare om att bekämpa desinformation och att underlätta digital kompetens genom utbildning.

I materialet finns tips, aktivitetsplaner och notiser om vad man bör se upp med. Det finns även material kring att skapa tillit i klassrummet och en trygg miljö för elever och lärare att diskutera känsliga frågor. Riktlinjerna är utvecklade för grundskole- och gymnasielärare, i olika ämnen och med olika erfarenhet och kunskaper på området.

Ladda ner som PDF >>