Pris till skolors insatser inom EU-undervisning

Bild av framsidan på folder med mer information

Europaparlamentet har föreslagit att dela ut ett pris för utmärkt undervisning om Europeiska unionen – Amos Comenius-priset.

Tanken är att prisets ska uppmuntra, belöna och ge erkännande och synlighet till skolor som gör följande:

  • Hjälper elever på inspirerande sätt att få goda kunskaper om och förståelse av Europeiska unionen när det gäller dess historia, dess grundläggande värden och mål, dess åtgärder och politik samt dess institutioner och beslutsprocesser.
  • Uppmuntrar eleverna till kritisk reflektion om Europas dåtid, nutid och framtid och om Europeiska unionens fördelar och utmaningar.
  • Motiverar eleverna till att delta i de demokratiska processer som formar EU:s framtid och stärker elevernas anknytning till dess grundläggande värden.

Sista datum för ansökan: Den 6 februari 2020 kl. 17.00 svensk tid

Läs mer och ladda ner folder för kriterier: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/rules-of-competition-jan-amos-comenius-prize-for-high-quality-teaching-about-the-european-union_sv

Lämna ett svar