Hur hänger höstens riksdagsval ihop med EU?

Hur påverkr

Kanske tänker du att riksdagsvalet inte har med EU att göra – att det bara handlar om vem som ska bestämma i Sverige. Men precis som att besluten som sker på EU-nivå påverkar dig i din vardag i Sydöstra Skåne påverkar din valsedel i höst EU. Men hur fungerar det egentligen? Hur blir lagar till och vem väljer ut de som ska bestämma? Dessutom är 2023 ett speciellt år – Sverige kommer nämligen att vara ordförandeland i EU.

Nu är det inte långt tid kvar till riksdagsvalet i Sverige, den 11:e september. Redan nu kan du förtidsrösta. Att delta och rösta är viktigt. Genom att rösta visar vi alla att vi värdesätter demokratin.

Även om Bryssel ibland kan kännas långt borta är det här många av de lagar och regler som påverkar ditt dagliga liv tas. Förslag till nya lagar kommer från EU-kommissionen, EU:s motor. De som sedan beslutar om lagarna är Europaparlamentet och EU:s ministerråd. Europaparlamentet är folkets röst och väljs vid Europaparlamentsvalet. Det senaste var i maj 2019 och nästa kommer 2024. Ministerrådet består precis som det låter av EU-medlemsländernas ministrar. Vilka personer som ska representera Sverige i ministerrådet framöver beror på valresultatet nu i september.

Representanter från Sveriges regering och riksdag påverkar och beslutar

  • Det eller de partier som bildar regering i höst kommer att ha sina ministrar representerade i EU:s ministerråd, EU:s lagstiftare. Tillsammans med Europaparlamentet tar rådet beslut om EU-lagar, som även blir till lagar i Sverige.
  • Regeringen som röstas fram i september kommer att få föreslå vilken tjänsteperson från Sverige som ska bli EU-kommissionär. Den nuvarande kommissionären från Sverige heter Ylva Johansson, hon ansvarar för området migration och inre säkerhet i EU. Uppdraget är på fem år (o.m. 2024) och samma person kan väljas om.
  • Statsministern som väljs i höst kommer att ingå i Europeiska rådet som utgörs av stats- eller regeringscheferna i medlemsländerna – EU:s högsta styrande organ. Dessa samlas till EU-toppmötet minst fyra gånger om året för att diskutera EU:s politiska riktlinjer och prioriteringar.
  • Europeiska rådet får även ge förslag på kandidater till ordförandeposten i EU-kommissionen.

Sverige som ordförandeland 2023

Mellan den första januari till den sista juni 2023 är det Sveriges tur att vara ordförande i ministerrådet. Då blir det svenska ministrars uppgift att planera och leda mötena.  Att vara ordförandeland handlar om att driva arbetet kring lagstiftning framåt och att se till att alla samarbetar på ett bra sätt. Under våren blir det även en hel del EU-möten på plats i Sverige.

Så ta din chans att påverka och gå och rösta du också!

Bästa valhälsningar från oss på Europa Direkt Sydskåne!