Samarbeta med en annan skola inom EU – sök Erasmus+

Arbetar du på en skola och vill samarbeta med någon annan skola inom EU? Det kan vara alltifrån praktik för eleverna, möjligheter för lärare att gå en kurs eller undervisa utomlands. Låter det intressant? Passa på att ansöka till Erasmus+ mobilitet skola innan den 23 februari 2023.

Vad är Erasmus+ mobilitet skola?
Syftet med programmet är att höja kvalitén på undervisningen, vilket kan göras inom en mängd olika områden. Projektet kan bedrivas av en klass eller av enskilda lärare och elever. Är det första gången ni ska genomföra ett projekt inom Erasmus kan det vara en bra idé med ett korttidsprojekt. Det innebär att aktiviteterna ska pågå i 6 till 18 månader. Du kan söka bidrag för upp till 30 deltagare. Har du eller ni genomfört Erasmusprojekt tidigare och är ackrediterade, kan ni genomföra ett längre projekt på mellan 15 och 24 månader.

Vem kan söka?
Förskolor, grundskolor, högstadieskolor, gymnasieskolor, regioner och andra verksamma inom skolsektorn.

Vad kan man göra?
Det finns en mängd olika projekt som kan genomföras. Elever kan praktisera eller studera utomlands. Klasser kan tillsammans med sin lärare besöka en annan skola för gemensamt lärande, i upp till 30 dagar. Ni kan ta emot en lärarpraktikant från ett annat land. Ni kan bjuda in en gästlärare med ett särskilt expertområde för att stärka undervisningen. Lärare eller annan skolpersonal kan medverka på kurser och seminarier, på plats eller digitalt. Huvudsaken är att de bidrar till något av programmets övergripande mål:

  • Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande.
  • Främja inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande i samhället.
  • Främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden.
  • Stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

Vill du veta mer?
Anmäl dig till Ansökningsseminarium för Erasmus+ korttidsprojekt innan den 7 februari 2023.

Läs mer här. Hör av dig till oss eller kontaktpersonerna nedan.

Mejl: ka1skola@uhr.se

Kontaktpersoner på Universitets- och högskolerådet

Peter Eriksson, 010-470 05 44

Victoria Gomez, 010-470 005 86

Maja Holmqvist, 010-470 04 67

Caroline Persson, 010-470 05 09

Minna Thunberg, 010-470 05 34