Sök bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta via MUCF

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilrättsfrågor, har fått i uppdrag av regeringen att fördela 50 miljoner kronor i bidrag till insatser som ska hjälpa samhällets mest utsatta människor under coronakrisen.

Bidraget kan sökas av ideella organisationer samt vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar. Organisationsbidraget ska användas under 2020.

Ansökningstid: Mellan den 7 juni (kl. 00.00) och den 21 juni (kl. 23.59).

Här finns mer information kring kriterier för att söka samt länk till ansökan: https://www.mucf.se/bidrag-till-insatser-socialt-sarskilt-utsatta

Lämna ett svar