Vad tycker du om ungas möjlighet till demokratisk delaktighet i EU?

En grupp ungdomar som diskuterar

Nu kan du säga vad du tycker om ungas möjlighet till utrymme och deltagande i demokratin.

Skapa en bättre möjlighet för unga att höja sin röst, och att få en bättre kontakt med politiska institutioner, framöver genom att besvara en webbenkät. Detta är ett sätt för unga att ge sina synpunkter på det europeiska ungdomsmålet nr 9: ”UTRYMME OCH DELTAGANDE FÖR ALLA”. Det är styrgruppen för EU:s ungdomsdialog som vill samla in ungas åsikter. I styrgruppen finns representanter från bland annat ungdomsdepartementet och EU-kommissionen.

Sista svarsdag är 15 juni.

Läs mer och lämna dina åsikter och förslag här >>