Älskar du språk och är bra på att översätta?

Nu är det dags att anmäla sig till Kommissionens årliga översättartävling, Juvenes Translatores, som är riktad till gymnasieelever födda 2003.

De deltagande kommer att få testa sina egenskaper som översättare genom att översätta till och från två av de 24 officiella EU-språken. Vilka språk som ska översättas till och från bestäms av eleverna själva. Totalt sett finns det 552 potentiella kombinationer och under förra årets tävling användes 150 olika kombinationer.

Anmälan är öppen till och med den 20 oktober och skolor kan anmäla sig på Juvenes Translatores hemsida. Efter det så kommer Kommissionen att bjuda in 705 klasser till nästa fas. Antalet klasser beror på antalet platser som varje land har i Europaparlamentet vilket ger Sverige 21 platser. Urvalet kommer att ske slumpmässigt.

Därefter kommer tävlingen att äga rum online den 26 november 2020. På tävlingsdagen så kommer elever från alla EU-länder att få översätta en text under övervakning av sina lärare.

Förstapriset är en tvådagarsresa till Bryssel och en prispokal som delas ut under en prisutdelning som kommer att äga rum i Bryssel under våren 2021. Resa och logi betalas av EU-kommissionen.

Översättare från kommissionens generaldirektorat bedömer texterna och utser den bästa översättningen från varje EU-land.

Läs mer om reglerna och anmäl er här:
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_sv

Lämna ett svar