Sydskånska unga influencers lyfts i ”Mitt Europa-kampanjen”

Mitt Europa är ett initiativ som visar upp bredden av EU-finansierade satsningar i Sverige. Detta år var initiativet digitalt. Från Skåne deltog tre spännande, lokala ungdomsprojekt med hjälp av nyproducerade filmer. Ett av dem var sydskånska projektet ”Unga influencers på landsbygden”.

I denna film får vi möta tre unga från projektet som under sommaren hade världens bästa sommarjobb. De fick möjlighet att via sociala kanaler lyfta och inspirera kring varför de tycker att Sydskåne är en bra plats att bo på. Ungdomarna berättar om sina liv i Sjöbo, Simrishamn och Ystad. Det långsiktiga syftet med projektet var att främja ungas möjlighet till engagemang och delaktighet på landsbygden och att lyfta fram landsbygden som en attraktiv plats att bo på för unga.

För att skapa tillväxt och sysselsättning i Europa finansierar EU lokala projekt via olika fonder. En av dessa fonder är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som har gett organisationen Leader möjlighet att driva projektet Unga influencers på landsbygden.

Tack vare EU-finansiering kan lokala projekt i våra kommuner få möjlighet att utvecklas och blomstra.

Andra unga skånska EU-finansierade projekt som visades upp med hjälp av nyproducerade filmer var ”Ungfluencer” och ”Jobb på tvärs”. Filmerna är framtagna av Europa Direkts olika kontor i Skåne samt EU-kontor Skåne Nordost med stöd från Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Alla filmer finns att se på Europa Direkt Skåne FB >>

Läs mer om Mitt Europa här >>

Lämna ett svar