Är du mellan 16-26 år och vill vara med och diskutera Europas framtida utmaningar?

Kvinna som deltar i ett online möte

Om svaret är ja på dessa två frågor så kan Europeiska ungdomsseminarierna vara något för dig. Det är en online-aktivitet från Europaparlamentet som vänder sig till dig som är intresserad av att diskutera relevanta EU-frågor ihop med andra europeiska ungdomar.

Som deltagare får du möjligheten att dela med dig av dina idéer och diskutera sociala utmaningar tillsammans med andra. Därefter får du även möjlighet att

presentera inför en ledamot i Europaparlamentet. Seminarierna anordnas på engelska, franska eller tyska och upplägget ser ut så här:

  • Välkomsthälsning och presentation av Europaparlamentet – hör hur den europeiska demokratin fungerar och förbättrar människors liv.
  • Idélabb där de multinationella grupperna diskuterar, pekar på utmaningar, läger fram lösningar och röstar om förslag.
  • Ett avslutande möte där de bästa idéerna presenteras för en ledamot av Europaparlamentet

För att ansöka behöver en gruppledare (till exempel en lärare, professor etc.) fylla i ett online formulär. Gruppen ska vara minst 10 och max 40 personer.

Mer information om de europeiska ungdomsseminarierna hittar du här >> 

Lämna ett svar