Sydskånska ungdomar möter unga i andra hörn av Europa

Idag vill vi berätta mer om ett projekt som ger ungdomar i våra sydskånska kommuner möjlighet att samarbeta med jämnåriga gymnasieelever från Danmark, Polen och Tyskland!

Från 2019 fyra hörn projektet

Projektet ”Fyra Hörn” drivs i samarbete mellan fyra regioner i södra Östersjön: Bornholm (Danmark), Swinoujscie i Polen, Rügen i Tyskland samt Sydöstra Skåne. Projektet är delfinansierat av EU:s program för utbildning, ungdomar, och idrott. Detta program heter Erasmus+.

Karta över södra ÖstersjönFyra hörn logo

Elever från samhällsvetenskapliga programmet på Ystads Gymnasium har genom det här projektet fått lära känna några av sina grannländer.  Under träffarna har gymnasieelever och lokalpolitiker från alla fyra hörn samarbetat, drivit olika projekt och diskuterat olika policyområden med varandra. De frågor de diskuterat är utvecklingsfrågor som är viktiga för alla fyra hörn. Det har inneburit en demokratiskola för ungdomarna och en möjlighet för kommunpolitikerna att få de ungas perspektiv på viktiga frågor som politikerna är ansvariga för i sina hemkommuner. Många elever säger att detta lett till minnen för livet och att de skaffat vänner som de aldrig skulle haft möjligheten att ha träffa annars.

När projektet inte begränsas av Covid-19-pandemin träffas åtta elever från varje land, lärare, koordinatorer och politiker. Besöken består av olika föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och värderingsövningar.

Från 2019 fyra hörn projektet

Peter Diuurhus-Gundersen, som är lärare på Ystad Gymnasium och som har sedan många år tillbaka deltagit och hjälpt till från Sydöstra Skånes håll, säger:

”Att som lärare få möjlighet att följa sina elever i internationella sammanhang och se hur de kommunicerar och samarbetar med elever från andra länder är mycket trevligt! Deras kunskaper i de olika skolämnena kommer plötsligt till användning, och de kan känna stolthet över att vara kunniga och allmänbildade. Ibland kan de känna sig okunniga men då blir det en drivkraft att lära sig något nytt.”

Projektet lär deltagarna om internationellt arbete, hur politik formar ett samhälle, europeisk kultur och andra länders skolsystem och samhällsliv. Dessutom ger projektet elever, lärare och politiker möjligheten att diskutera aktuella samhällsfrågor med varandra och uppleva varandras samhällen på ett sätt som de inte annars gjort.

Arbete från 2019 fyra hörn projektet

Detta projekt är ett bra lokalt exempel på hur integration mellan de olika medlemsstaterna inom EU faktiskt kan se ut. Vi hoppas att deltagarna i projektet snart kan fortsätta att besöka varandra och samverka – i alla fyra hörn.

För mer information om projektet >>

Lämna ett svar