Eldsjälar på Möllegården utanför Lövestad får EU-finansiering!

Ekonomibyggnader som ska byggas om till utvecklingscenter.

Ett stort grattis till personerna bakom Möllegården som fått både finansiering från Europeiska solidaritetskåren och en Quality Label. Europa Direkt Sydskåne passade på att göra en intervju om deras verksamhet och vad finansieringen kommer att innebära för dem.

 

Berätta lite mer om ert projekt, vem som startade det och vad är tanken bakom det.

Projektet startades 2015 av Eric Eriksson och hans hustru Emiilia Olausson. Eric hade arbetat med utveckling av ledningsteam inom näringsliv och offentlig sektor samt som kurator inom gymnasieskolan. Emiilia är landskapsarkitekt och lärare inom permakultur.

Båda var vegetarianer sedan många år, men efter påtryckningar från deras dotter övergick de till att bli veganer. De hade skött om hästar i tio år, var därför vana vid större djur och skaffade ett par kor för att praktisera etisk djurhållning. En flock av två blev till fem, och volontärer välkomnades att hjälpa till med djuren. I mars 2017 flyttades verksamheten till Möllegården utanför Lövestad. Sedan starten har över 170 volontärer kommit och gått i verksamheten, och tagit med sig hem kunskap om hur man driver en djurfristad och ekologisk odling med sikte på självförsörjning. Volontärerna får värdefulla färdigheter som stärker deras förmåga och ökar deras subjektiva välbefinnande. På gården kan man även få lära sig om t. ex. meditation, karma och reinkarnation, eftersom grundvärderingarna är andliga med influenser från österlandet.

Blivande bisysslan med volontär Jens från Belgien

 

Hur kom det sig att ni sökte finansiering och samarbete inom EU?

Gården fick höra talas om Europeiska Solidaritetskåren som en alternativ bas för rekrytering av volontärer. Eftersom programmet bl. a. riktar sig till långtidsvolontärer (12 månader) plus att det ger ekonomiska fördelar både till verksamheten och till volontärerna, i form av fickpengar och resekostnader, kändes det värt att prova på. En ganska gedigen erfarenhet av att stå som värd för volontärer var redan på plats, och med överväldigande delen mycket positiva recensioner från volontärer kändes det naturligt att ta detta steg. vi såg även möjligheten att utöka kontaktnätet till myndigheter och förvaltningar samt utöka vår rekryteringsbas till personer med färre möjligheter.

 

Har ni några lärdomar från ert projekt som ni vill dela med er av till andra lokala initiativ?

En lärdom är att vara mycket tydlig med vad volontärarbete handlar om så att volontärerna har klart för sig vad de har att vänta. En annan är att vara noga med att göra en bedömning av varje kandidat så att vistelsen här blir ett win-win arrangemang.

 

Vad kommer den nya finansieringen att möjliggöra?

Den nya finansieringen möjliggör fördjupat arbete med solidaritet, tolerans och inkludering av personer med färre möjligheter.

Volontärer har grill- och sångkväll

 

Hur ser framtiden ut för er verksamhet, vad händer härnäst?

Vi kommer att försöka starta ett lite större post-covid19 projekt i kommunen, ett slags utvecklingscenter, där unga 12-25 år får möjlighet att engagera sig i stimulerande typer av kreativitet och hantverk. Verksamheten är ämnad att även omfatta personer som har färre möjligheter som t. ex. funktionsnedsättning.

Det nya projektet är utformat så att det kan stå som modell för post-Covid19 projekt som har som syfte att stärka unga utsatta, både på utsidan och på insidan. Fysiskt genom att ge dem möjlighet att utveckla färdigheter och således öka deras anställningsbarhet och förutsättningar att starta egen verksamhet. Psykiskt genom att stärka deras återhämtningsförmåga, uthållighet, självkänsla och sociala kompetens såväl som deras tolerans mot sig själv och andra. Projektet vill skapa en anda av att det är naturligt att ställa upp för varandra solidariskt och aktivt verka för inkludering.

Inom projektet ska finnas möjlighet till utbyte och att knyta vänskapsband med andra unga från hela världen från de olika volontärprogrammen och samtidigt att bättra på sin engelska. I projektet kommer det att råda nolltolerans mot droger, uteslutning, mobbing och annan kränkande behandling etc.

“Låt dina vingar växa hos oss, utveckla dina färdigheter och upptäck dig själv, din skaparkraft och lust att bidra”, avslutar Eric Eriksson.

Lämna ett svar