EU-rollspel om choklad på Ystad Gymnasium

Ett EU-rollspel höjer både kunskap om EU och demokratiska processer såväl som tränar unga i debatt och förhandling. Europa Direkt Sydskåne var på plats under tisdagen 30 maj och höll i ett EU-rollspel på Ystad Gymnasium.

Det blev pålästa debatter och tuffa förhandlingar mellan de engagerade studenterna som fick ikläda sig rollerna som EU:s handelsministrar i Ministerrådet. Det blev både teoretiskt och praktiskt när eleverna fick lära sig hur det lagtekniska arbetet fungerar inom EU. De fick prova på arbetet när ett lagförslag föreslås, förändras, antas eller avslås.

Det gick väldigt bra tycker jag, kul att alla lyssnade på varandra och diskuterade”, sa en av lärarna på Ystad Gymnasium

Målet med rollspelet är att eleverna, genom att diskutera och rösta om ett fiktivt förslag i rollen som Ministerrådet, ska få en ökad förståelse för hur beslut tas i Europeiska Unionen och hur nationella intressen påverkar röstningen inom Ministerrådet.

”Det var roligt att diskutera och se hur allting går till”, sa en elev. “Det var intressant att se att alla kan ha olika åsikter om samma sak. Det var spännande att försöka övertyga dom andra att tycka som en själv”, tyckte en annan.

Hade du tyckt att ett rollspel vore ett roligt sätt att lära dig mer om EU? Läs mer och kontakta oss! >>