Varför ska unga lära sig om demokrati och uppmuntras att rösta?

Enligt läroplanen för svensk skola ska elever lära sig om demokrati och kunna delta i demokratiska beslutsprocesser. De ska förstå hur samhället fungerar, på både nationell och internationell nivå. Många unga i Sverige oroar sig för framtiden. Ett sätt att minska denna oro är att de känner att de kan påverka. Demokratiska rättigheter är ett sätt för unga att påverka. Därför är det viktigt att unga får ta del av deltagandedemokratiska verktyg som gör dem till en aktiv del av samhället de lever i – nu och i framtiden. Inte minst för att säkra demokratins fortlevnad och ett fritt samhälle.

Vart fjärde år är det riksdagsval i Sverige. I samband med detta sker ett skolval där elever får prova att rösta. Detta är ett bra tillfälle att prata om demokrati i skolan och även ett sätt att låta eleverna träna på det de snart kommer att göra som myndiga medborgare. Drygt 90 procent av skolorna säger i en undersökning att de kommer att anmäla sig till skolval i samband med nästa riksdagsval.

Nästa år är det dags för ett annat viktigt val i Sverige – till Europaparlamentet. Drygt 35 procent av skolorna svarar att de kommer att anmäla sig till detta skolval. Det är viktigt att tänka på att unga behöver få rätt förutsättningar för att utveckla ett intresse för samhällsutveckling, näringslivsutveckling, samt demokrati och hur det går till att rösta. Dessa förutsättningar kan skilja sig åt beroende på flera olika saker, exempelvis på var en ung person bor och vilken skola de går på. Om man lär sig i skolan att gå och rösta blir det sedan mera naturligt att engagera sig i nationella och EU val som vuxen.

Tips: Den 23 maj sänder MUCF ett avsnitt på temat: “Vi kan göra skillnad” – Om ungas samhällsengagemang och förutsättningar till delaktighet. Läs mer och anmäl dig här >>

Europa Direkt Sydskåne vill främja att unga i våra kommuner nyttjar sin rätt till demokrati och lyfter sin röst för den framtid de vill ha. För att möjliggöra detta besöker vi varje år tusentals elever och berättar om EU:s möjligheter och på vilka sätt unga kan påverka Europas framtid. Det är ett sätt att förbereda unga för deras möjligheter att verka i ett Europa med fri rörlighet och därmed möjlighet att såväl studera som arbeta eller bedriva handel med andra europeiska länder. Stor del av Sveriges ekonomiska framgång ligger i dessa täta kontakter över nationsgränserna.

Bild från MUCF. Länk till materialet längre ner i inlägget.

De beslut som tas i EU, tas av Sverige som del av EU. Sverige och svenska nationella politiker och förhandlare påverkar på flertalet nivåer under beslutsfattandets gång. Sverige har en historia av att trots sin ringa folkmängd vara ett av de EU länder som påverkar EU:s lagstiftning mest. Ett annat sätt för medborgarna att påverka är genom valet i maj 2024 av representanter till Europaparlamentet. Därför är det viktigt att unga uppmärksammas på nästa års val, vad det innebär och vilka parlamentariker som de tycker lyfter fram deras åsikter på bästa sätt. I det senaste Europaparlamentsvalet 2019 röstade 44 procent av unga i åldern 18-24 år. Vi hoppas att unga 2024 kommer att använda sin rösträtt och att röstdeltagandet blir avsevärt högre. Inte minst i ljuset av allt som händer i världen som visar att gemenskap och samlad kraft är viktigare än någonsin.

Unga är Sveriges framtid. Deras delaktighet och kunskap om demokrati handlar om demokratins överlevnad. Förslag på sätt att stärka unga i dessa viktiga frågor:

Statistik och siffror i inlägget hämtat från MUCF. Bla. från Ung idag