European Youth Event – unga formar Europas framtid

Bild av unga som hoppar mot en soluppgång

Vartannat år samlar European Youth Event (EYE) tusentals ungdomar från hela EU för att forma och dela sina idéer om Europas framtid. Skulle en grupp från din skola vilja delta? Det finns möjlighet att söka finansiering fram till den 15 oktober.

EYE2020 kommer att äga rum i Strasbourg den 29 och 30 maj. EYE är en unik möjlighet för unga (16-30 år) att inspirera varandra och utbyta åsikter med experter, aktivister, påverkare och beslutsfattare.

Under de två dagarna sker en mängd olika aktiviteter och konstnärliga framträdande. Efter evenemanget presenteras oro, hopp och idéer från unga i en rapport som delas ut till alla parlamentsledamöter. Vissa deltagare får även möjlighet att vidareutveckla de mest inspirerande idéerna och presentera dessa direkt för ledamöterna i parlamentets utskott under ungdomsförhandlingarna.

Deltagande i EYE är gratis men utgifter för resor och boende ingår ej. Det finns dock möjlighet att ansöka om finansiellt stöd från Europaparlamentet senast den 15 oktober 2019. Läs mer om hur ni kan ansöka om finansiering här: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OMG_EYE2020

Deltagarna kan även föreslå och organisera egna aktiviteter eller konstnärliga föreställningar. Deadline för ansökning för detta är den 17 november 2019. Läs mer och anmäl en aktivitet här: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EYE2020-Prog-Contribution?startQuiz=true&surveylanguage=EN

Läs mer på initiativets hemsida: https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eye2020/home.htm anmälan till eventet öppnar i januari.

Lämna ett svar