Hur kan du påverka EU-politiken?

EU:s medborgarinitiativ är ett unikt sätt för medborgarna att påverka EU-politiken genom att uppmana kommissionen att föreslå nya lagar.

När ett initiativ har fått en miljon underskrifter beslutar kommissionen om hur man ska följa upp det.

Finns det något du vill förändra? Läs mer på länken nedan hur du går till väga för att påverka.

Läs mer om EU:s medborgarinitiativ här >>

Lämna ett svar