Inbjudan – Erasmus+ inspirationsdag

Arbetar du med skolfrågor på övergripande nivå? Är du rektor eller lärare på en förskola eller skola? Kom till en inspirationsdag i Stockholm den 18 september och lär dig mer om möjligheterna med Erasmus+. Det finns även fler tillfällen under oktober/november!

Under seminariet får du veta mer om hur man kan ta fram ett kompetensutvecklingspaket för personal inom förskola/skola med stöd av Erasmus+ bidragsmedel. Seminariet presenterar också exempel på hur du och din organisation kan samarbeta med huvudmän, lärarutbildningar och andra förskolor och skolor i Europa. I dessa samarbeten finns möjlighet till erfarenhetsutbyten och lärande för att stärka kvaliteten i skolans organisation, lärarens professionsutveckling och elevernas måluppfyllelse.

Anmäl dig snarast (senast 16 september) här! Det erbjuds fler seminarietillfällen den 4 oktober, 30 oktober och 15 november. Gå in här för mer information: https://www.utbyten.se/evenemang/

Välkommen!

Lämna ett svar