Utbildning och inspiration för skola!

Det finns flera roliga och intressanta sätt att lära sig mer om EU. Varför inte prova ett spel, en frågesport eller olika aktivitetsböcker som hjälper dig att upptäcka EU på ett kul sätt? Det finns något för alla åldrar och det mesta materialet är kostnadsfritt att använda!

Använd de smidiga filtreringsfunktionerna på Europeiska unionens hemsida för ”Elev- och lärarhörnan” och välj material för rätt ålder: https://europa.eu/learning-corner/home_sv

Nedan några exempel på material som finns tillgängligt att använda i skolan eller hemma. Materialet finns ofta både att beställa som tryckt version – eller som digitalt material som du kan ladda ner direkt på valfritt språk. Vill du beställa tryckt material och behöver mer än ett exemplar kan du som bor i Sydskåne (Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamns, och Skurups kommun) kontakta oss på Europa Direkt.

EU & jag (14-18)

Det här är en översiktlig och bra material som passar bra för unga mellan 14 och 18 år. Den berättar om Europeiska unionen och vad den gör för dig. Knutet till materialet finns även övningar som går att göra på nätet. Läs materialet här: http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/sv/ 

Frågesport (14-18)

Efter att du tagit del av materialet ”EU & jag” kan du prova den här frågesporten som finns online: https://europa.eu/learning-corner/quiz_sv

Utbildningspaket (10 och uppåt)

Det går att skriva ut eller beställa ett utbildningspaket som innehåller flera inspirerande material som lämpar sig från 10 år och uppåt.

Paketet innehåller följande:

  • Ett välkomstmeddelande och en lärarhandledning
  • Tre kompletterande broschyrer: Europa – bygga tillsammans, Europa – organisera oss tillsammans samt Europa – leva tillsammans
  • Dessutom ingår en karta över EU.

Läs mer och beställ/skriv ut här: https://europa.eu/learning-corner/europe-better-together_sv

Skoj för de yngre barnen! (under nio år)

Vill du lägga ett pussel om EU-länderna eller EU-språken? Eller båda? Du kan också skriva ut en jättestor Europakarta som du kan färglägga! Prova det interaktiva spelet här: https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_sv

Skriv ut en vikbar ”pappersloppa” för att på ett roligt sätt lära dig mer om EU. Läs mer och beställ/skriv ut här: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c70dc66-2b53-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-sv/format-PDF

Ha det så roligt! 🙂

Lämna ett svar