Ny chans för finansiering inom EU-programmet Erasmus+

Ung person med laptop i knät

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) utlyser en extra ansökningsrunda med sista ansökningsdatum 29 oktober klockan 12.00. Fokus är digital utbildning och kreativitet.

Ansökningsrundan innefattar endast programområdet “Strategiska partnerskap” med fokus på kreativitet och/eller kultur. Strategiska partnerskap är aktuellt för verksamma inom utbildnings- eller ungdomssektorn som vill utbyta erfarenheter, eller utveckla nya metoder, med organisationer i andra länder. Läs mer på MUCFS:s hemsida >>

Bakgrunden till denna extra utlysning är att EU-kommissionen vill ge stöd till utbildningssektorn på grund av coronapandemin. Läs mer på EU-kommissionens hemsida:
Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills
Coronavirus impact

Lämna ett svar