Franskt projekt söker ung svensk deltagare

Frankrikes flagga

Är du intresserad av det franska språket? Vill du vara med om en spännande upplevelse, samt en möjlighet att putsa till CV:et? Då kan europeiska solidaritetskårens projekt, L’Europe et moi, vara av intresse för dig. Projektet satsar på att engagera unga medborgare och föra EU närmare medborgarna.

Uppgifterna innefattar: att ge en muntligt presentation om Sverige, europeiska solidaritetskåren, och EU. Deltagarna får också berätta om sina egna erfarenheter, kulturella likheter och skillnader, samt hjälpa till med förberedelserna av evenemang

Projektet är förlagt i Amiens, i norra Frankrike, och är EU:s officiella europeiska ungdomshuvudstad för 2020.

Europe Direct Hauts-de-France står för logi och språkkurser.

Deadlinen är den 30 september 2020. Du kan läsa mer om projektet och ansöka här: https://europa.eu/youth/solidarity/placement/14772_en

Lämna ett svar