Ny handbok för dig som arbetar med unga kring delaktighet och EU-frågor

Det är viktigt att engagera unga i EU-frågor och i EU:s ungdomsstrategi på en lokal nivå. Detta är något som vi på Europa Direkt Sydskåne arbetar mycket med gällande unga i Sydöstra Skåne.

Vi besöker skolor för att ge en inblick i hur unga kan påverka det som beslutas inom EU – som sedan påverkar allas vår vardag. På vårt event #YouthDayEU2022 vill vi på olika inspirerande sätt lyfta såväl ungas perspektiv som EU:s ungdomsstrategi. I vår novelltävling YoungVoices4Europe vill vi få unga att fundera över sin framtidsvision för Sydöstra Skånes hörn av Europa.

För att göra unga delaktiga krävs engagemang och intresse. Under våren släppte Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)  en handbok, som PDF, för tjänstepersoner och yrkesverksamma inom civilsamhället som arbetar med unga. Den lyfter hur aktörer lokalt kan arbeta med och för unga för att stärka deras delaktighet i EU-frågor.

 

I handboken kan du bland annat hitta:

  • fakta om hur Sveriges och EU:s ungdomspolitik hänger ihop
  • tips om olika europeiska och nationella strategiska dokument som du kan ha nytta av lokalt
  • mallar för att ta fram en lokal handlingsplan för ert arbete med unga samt tips på hur ni involverar unga i detta arbete
  • en översikt av EU:s ungdomsmål.

Ladda ner handboken på svenska >>

Ladda ner handboken på engelska >>