Tyck till om EU:s ungdomsstrategi!

Är du ung och/eller intresserad av EU:s ungdomspolitik? Har du förslag och åsikter om hur EU ska arbeta med och för unga? Då kan du lämna in din feedback kring EU:s ungdomsstratgi 2019- 2027. Du har fram till den 21/10 på dig att säga vad du tycker.

Strategin har varit aktiv sedan 2019 så nu är det dags för en halvtidsöversyn. Genom att ta in feedback vill nu EU-kommissionen få veta hur effektiv och relevant strategin är och vilket mervärde den ger.

Strategin ska:

  • Uppmuntra unga att vara delaktiga i demokratin
  • Stötta samhällsengagemang hos unga
  • Se till att unga har resurserna de behöver för att vara en aktiv roll i samhället.

Tycker du att strategin uppfyller ovanstående, har du förslag på förbättring eller vill utveckla något? Ge din feedback! Kommissionen kommer sedan att ta hänsyn till de åsikter som kommer in när de arbetar vidare med initiativet. Synpunkterna som kommer in publiceras på kommissionens hemsida. För att lämna din feedback behöver du först registrera dig eller logga in med ett konto för sociala medier.

Läs mer och lämna din feedback här >> 

Under början av 2023 kommer det även att komma ett samråd kring ungdomsstrategin. Samråd är ett sätt för EU att låta medborgarna i medlemsländerna lämna sina synpunkter. Vill du veta mer om samråd? Läs en tidigare artikel vi publicerat här >>