Ung med en bra projektidé? Sök EU-finansiering via MUCF!

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) har just nu två utlysningar för projekt som involverar ungdomar. Sista ansökningsdag är 4 maj. Vi hoppas att detta låter spännande för dig som är ung i Sydöstra Skåne! 

Projekt för att öka ungas delaktighet inom Erasmus+ Ungdom

Vem kan söka? Alla unga som deltar i projektets aktiviteter ska vara 13-30 år. Bidraget kan sökas av alla men ska drivas och initieras av ungdomar.

Vad kan sökas bidrag för? Ett projekt för unga som får dem att utveckla ett aktivt medborgarskap och delaktighet, lokalt och internationellt. Det kan handla om debatter, rollspel, events, hackathons eller möten mellan unga och beslutsfattare. Du kan få upp till 60 000 euro i bidrag. Projektet ska pågå mellan 3 till 24 månader.

Tanken är att projektet ska stärka ungdomar och deras intresse för demokrati, så tänk fritt och skicka in din ansökan!

Läs mer här >>

Solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Vem kan söka? Idéen till projektet ska komma ifrån och genomföras av minst fem ungdomar mellan 18 och 30 år. Det kan sökas av en ideell förening, offentlig organisation, privat organisation eller en ungdomsgrupp.

Projektet ska bidra till att förbättra lokalsamhället där du bor.

Vad kan sökas bidrag för: Ett projekt med internationellt perspektiv i ditt hemland som håller på mellan 2 till 12 månader. Finansiering upp till 6000 euro för kostnader i samband med projektet. Det finns också möjlighet att få bidrag för en coach som hjälper er att anordna det hela.

Läs mer här >>