Ungas perspektiv lyfts till makthavare på EU- och nationell nivå

Barn i Europa

Över 1 200 ungas perspektiv och förutsättningar kring arbetsmarknad, fritid och landsbygd tas upp i den nya rapporten “EU och ungas representation: 2019 – 2020”.

Rapporten baseras på EU:s ungdomsdialog, en process för att föra fram ungas perspektiv till makthavare på EU- och nationell nivå. Den är framtagen av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

Rapporten pekar på att få unga i Sverige har en positiv bild av landsbygden då de saknar tillgång till samhällsservice, bostäder och arbetstillfällen.

I rapporten har Aza Cheragwandi och Lina Arvidsson, Sveriges ungdomsrepresentanter, lämnat förslag och rekommendationer för förbättring. Exempel på det är:

  • Validera civilsamhällsengagemang i utbildning och på arbetsmarknaden. Utveckla studie- och yrkesvägledning på gymnasieskolor
  • Skapa arbetsmöjligheter och kvalitativa utbildningar för unga på lands-och i glesbygd
  • Förbättra infrastrukturen så att unga kan lättare ta sig fram mellan lands-och glesbygd och städer.

Läs hela rapporten HÄR >>

Lämna ett svar