Välbesökt ungdomskonferens i Ystad

Den 20 maj höll Europa Direkt Sydskåne i en ungdomskonferens i Ystad gamla rådhus. Det var fullt med ungdomar från Sydöstra Skåne som fick lyssna på spännande talare som EU-parlamentarikern Helené Fritzon. De besökande talarna fick sedan i sin tur ta del av ungdomarnas tankar och visioner om Europas framtid.

Under dagen medverkade 154 ungdomar och 26 vuxna. Förutom Helene Fritzon (S) fick ungdomarna  lyssna på EU-kommissionens chef för ungdomsprogrammen, Jadranka Vukovic Jonsson, samt talare från MUCF och LSU.

Under förmiddagen genomfördes demokrativerkstäder som leddes av MUCF, LSU och oss på Europa Direkt Sydskåne. Ungdomarna fick diskutera aktuella frågor och komma med sina förslag på framtidens Europa. Dessa visioner och åsikter presenterades sedan för Europaparlamentariker Helene Fritzon och EU-kommissionens Jadranka Vucovic Johnsson. Detta gav Sydöstra Skånes ungdomar ett unikt tillfälle att göra sina åsikter hörda.

Några förslag från ungdomarna efter demokrativerkstäderna var:

  • mer information gällande aktuella EU-program för unga
  • mer dialog mellan beslutsfattare och unga, särskilt för beslut som gäller unga
  • sänkt rösträtt på lokal nivå, för att ge ungdomarna större chans att påverka i sina hemkommuner
  • beslutsfattare behöver göra mer för att involvera unga
  • mer tillgänglig information för unga hur de kan engagera sig
  • mer finansiering till kollektivtrafiken – fler bussar till fler orter
  • lättillgänglig information om hur unga kan leva hållbart och söka bostäder
  • möjligheter att köpa närproducerat.

Efter demokrativerkstäderna var det dags för pizzalunch, som verkade uppskattas!

Efter lunchen var det fokus på EU-möjligheter för unga, med tal från Karin Persdotter på MUCF och Andreas Thell från La Source. Vi hade även unga som genomfört egna EU-projekt på plats för att inspirera.

Vi avslutade dagen med en workshop med fika, där de unga deltagarna fick testa på att skapa sitt eget EU-projekt. De skulle utgå från sina visioner och aktiviteter som de är passionerade kring och fick rådgivning av oss på Europa Direkt kring hur de själva kunde söka EU-finansiering för att utveckla sitt eget entreprenörskap eller samhällsutveckling som de anser viktig och som kan leda till arbetstillfällen.

Stort tack till alla deltagare och talare, hoppas att vi ses igen!