Nu kan ni söka EU-finansiering för ett ungdomsprojekt – Vägen till pengarna

folk i grupp

Nu drar höstterminen igång och då kanske det kan vara dags för ett nytt projekt. Du som är mellan 13 och 30 och är en del av en ungdomsorganisation eller har en stor grupp av andra unga omkring dig kan nu leda ett projekt tillsammans med dina vänner och få ekonomiskt stöd av Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott, via MUCF

Projektet ska pågå mellan 3-12 månader och ska drivas av ungdomar mellan 13-30 år. Det kan till exempel vara en grupp från en lokal ideell förening, som en klubb eller liknande och projektet ska bidra till ungas delaktighet i samhället. Deadline för att söka bidraget är 5 oktober. Vi hörde av oss till Anton Johansson, handläggare på Avdelningen för Internationellt samarbete på MUCF, och bad honom berätta mer.

Bidragsformen riktar sig till ungdomar och projekten ska drivas av ungdomar, antingen genom en ungdomsorganisation eller en grupp kompisar. Syftet med bidraget är bland annat att unga ska få möjlighet att engagera sig i och lära sig mer om demokratiska processer och civilsamhället, säger Anton. Det bör också finnas en europeisk dimension i projekten, fortsätter Anton och tar upp ett exempel på ett projekt som tidigare i år fick bidrag.

Det beviljade projektet innehåller flera olika aktiviteter och ska pågå under 12 månader. Bland annat så ska ungdomarna skapa elva stycken olika lärande-escape rooms som tar avstamp i EU:s elva ungdomsmål; föra EU närmare ungdomarna, Jämställdhet mellan alla kön, Inkluderande samhällen, Information och konstruktiv dialog, Psykisk hälsa och välbefinnande, Verka för ungdomar på landsbygden, Sysselsättning av god kvalitet för alla, Lärande av god kvalitet, Utrymme och deltagande för alla, Ett hållbart grönt Europa, Ungdomsorganisationer och europeiska program. Escape rooms är ett koncept som har blivit populärt de senaste åren, där deltagarna blir inlåsta i ett rum för att sedan, genom att lösa olika pussel och gåtor, bryta sig ut ur rummet. Ett Escape room har oftast ett specifikt tema.

En annan aktivitet är att ungdomarna ska få träffa lokala beslutsfattare och diskutera utmaningar som ungdomarna identifierat i hur de elva ungdomsmålen ska uppnås. Beslutsfattarna ska även få testa de escape rooms som ungdomarna skapat. De kommer slutligen ha ett uppföljningsmöte med beslutsfattarna. Projektet har som ambition att få ungdomar mer engagerade i lokal samhällsutveckling, att de ska få kunskap om EU:s ungdomsmål samt att minst ett medborgarförslag ska lämnas in i kommunfullmäktige för diskussion, berättar Anton. Medborgarförslag låter invånarna i kommunen lämna förslag till kommunfullmäktige, för att på så sätt öka kommuninvånarnas möjlighet till att påverka sina kommuner mellan valen.

Länk till bidraget och hur du ansöker här

EU:s elva ungdomsmål är en del av EU:s ungdomsdialog, läs mer här


EU-finansiering kan vara aktuellt att söka för näringsliv, organisationer, kommuner eller projekt. Kika gärna in på vår sida om “EU-finansiering” (på europadirektsydskane.se) där vi samlar länkar, artiklar med goda lokala exempel och tipsar om möjligheter för olika aktörer. Här hittar du även information om webbinarium-serien för näringsliv, ”Vägen till pengarna”, som vi sänder tillsammans med Innovationscenter för landsbygden.