Sök finansiering via Erasmus+ för att undervisa om EU

Vi på Europa Direkt Sydskåne erbjuder Sydöstra Skånes gymnasieskolor EU-undervisning i form av expertföreläsningar, rollspel och medborgardialoger. Nu under vårterminen 2022 kommer vi även att erbjuda en föreläsning som ämnar inspirera unga att skriva noveller av sina visioner för Europas framtid. Den tid vår personal har möjlighet att erbjuda gymnasieskolorna är dock begränsad. Därför är vi glada att meddela att EU-kommissionen nu lanserar en ny finansieringsmöjlighet för lärare, skolor, nätverk av skolor samt yrkesutbildningsanordnare att utöka och fördjupa undervisningen om EU. Högsta möjliga bidrag är 30 000 euro.

Den som ansöker åtar sig att ha undervisning i ämnen med anknytning till EU, som exempelvis historia och hur EU fungerar. Det måste genomföras minst 40 timmar per läsår i tre år. Under dessa timmar kan även studiebesök och projektveckor räknas in. Den som är utbildningsanordnare kan välja att antingen utforma undervisningen på egen hand eller ta hjälp av andra lärosäten eller relevanta organisationer och föreningar.

Vi på Europa Direkt Sydskåne som redan har en etablerad EU-undervisningsverksamhet, skulle kunna skapa ett projekt tillsammans med gymnasieskolor och lärosäten i sydöstra Skåne. Kontakta oss gärna så kan vi fila på ett gemensamt projekt för att utöka och bygga på den verksamhet vi har gemensamt redan! Vi skulle t.ex. kunna söka för studieresor och anställningstid.

Ansökningsperioden är öppen just nu och deadline för ansökan är den 1 mars 2022!

Missa inte denna möjlighet! Läs mer här: Jean Monnet-initiativen ”Lär dig mer om EU” för skolor och yrkesutbildningssamordnare | Erasmus+ (europa.eu)