GOD JUL OCH TACK FÖR ETT LÄRORIKT 2020

Europa Direkt Sydskåne-teamet önskar go djul

Vi vill tacka alla våra interna och externa samarbetspartners för 2020!

Varmt tack till kommunledningarna, kulturförvaltningarna, skolorna och biblioteken i Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Skurup, samt EU-kommissionen och Europaparlamentet. Våra kollegor i Stockholm likväl som runt om i EU. Stort tack även till Leader Sydöstra Skåne, civilsamhället, näringslivet, alla engagerade talare, deltagare och publik!

Vi är ytterst tacksamma för att vi under ett så speciellt år som 2020 med rasande Covid-19 pandemi, trots allt kunnat tänka om, ställa om, prova nya mötesplatser och köra på i full fart med viktig samhällsinformation och rådgivning som grund för samhällsbyggnad, deltagande och tillväxt! Vi har under 2020 digitaliserat vår verksamhet, som genom våra populära ”distanskonferenser”, vilka haft fördelen att låta vår publik komma nära och kika in i kontor och hem hos våra folkvalda Europaparlamentariker eller EU-kommissionsexperter i Bryssel. Vi har hållit i utbildningar för såväl tjänstepersoner, näringsliv, som gymnasieskolor digitalt. Vi har haft EU-infostationer på alla Sydskånska bibliotek, där invånarna utan kostnad, kunnat få de senaste EU-publikationerna från såväl oss som Bryssel. Nyttig information, särskilt i kristider, om möjligheter till arbete, praktik, stipendium och tävlingar. Vi har även mött unga utomhus i sommarvärmen i samarbete med kulturförvaltning, spritt film vi producerat och streamat inspirationssamtal.

Nu vid 2020 års bokslut får vi konstatera att det inte varit ett lätt år, men det har varit ett lärorikt år, fullt av viktiga (och Covid-19 säkra) möten som vi värderar högt.

Vi tar julledigt 24 december till 3 januari och är annars tillgängliga.

Från oss alla till er alla, önskar vi en innerligt fröjdefull jul och ett friskare 2021!

Lia Sandberg, Ingrid Nilsson, Johanna Weitekamp, Henrik Norman och Maria Wingren

Lämna ett svar