Höj din röst för framtidens EU

EU vill lyssna på dina tankar om hur Europas framtid ska se ut. Nu bjuds du in för att göra din röst hörd genom ”Konferensen om Europas framtid”.

Via en digital plattform ”Konferensen om Europas framtid” kan du dela och diskutera idéer online kring hur Europa ska utvecklas och vad som ska prioriteras. Här kan du även hitta/delta i och själv planera evenemang över hela EU.

Europaparlamentet och EU-kommissionen vill engagera och lyssna på så många människor som möjligt – med ett särskilt fokus på unga! Det som kommer in via plattformen blir sedan en viktig input till fortsatta diskussioner kring direktiv och beslut för EU:s framtid.

Framtiden ligger i dina händer! Läs mer och engagera dig här: Konferensen om Europas framtid