Ta chansen att vinna Europeiska Karlspriset för ungdomar 2021!

Bild från Europaparlamentets hemsida

Är du mellan 16-30 år, kommer från ett EU-land och har ett projekt som bidrar till att utveckla Europa? Då är det dags att söka det internationella Karlspriset där du kan kan få finansiering för att utveckla ditt projekt vidare! Sista ansökan är 22 februari 2021. 

Priset arrangeras av Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen, Tyskland. Tidigare projekt som fått priset har handlat om ungdomsutbyten, webbprojekt med en europeisk dimension eller evenemang inom idrott, konst och kultur. Det går att ansöka individuellt, men helst ska ansökan göras av en grupp. Se exempel på tidigare pristagare här >>

Sökande projekt ska:

  • främja en europeisk, internationell förståelse
  • gynna gemenskapen av europeisk identitet och integration
  •  vara en förebild för ungdomar som lever i Europa
  •  ge praktiska exempel på europeisk samhörighet

Utifrån 27 nominerade projekt kommer tre vinnarprojekt att väljas ut. Om omständigheterna tillåter kommer företrädare från alla de nominerade projekten att bjudas in till Aachen för att delta vid olika evenemang, inklusive prisceremonin.

Första pris är 7500 euro, andra pris är 5000 euro och tredje pris är 2500 euro. Pristagarna får även en inbjudan att besöka Europaparlamentet i Bryssel eller Strasbourg. Prisceremonin äger rum i Aachen två dagar före Kristi himmelfärdsdag och delas ut av Europaparlamentets talman och en företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.

Förutom chansen att vinna ger detta en möjlighet att nätverka med såväl likasinnade ungdomar som europeiska ledare. Så vad väntar du på? Ta chansen att visa hur just ditt projekt skulle kunna bidra till utveckling av EU.

Läs mer och ansök här >>

Lämna ett svar